Centrum Edukacji Oskar - Przedszkola, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Dla Młodzieży i Dorosłych

« »

Instytut Rozwoju Nauczycieli i Menedżerów Oświaty

Rosnące potrzeby nauczycieli i menedżerów oświaty oraz ciągła chęć doskonalenia rozwoju osobowego i zawodowego tej grupy społecznej była głównym powodem powołania 16 maja 2005 roku Instytutu Rozwoju Nauczycieli i Menedżerów Oświaty „OSKAR” w Olsztynie.

 

Instytut Rozwoju „OSKAR” zatrudnia wykwalifikowaną posiadającą gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną kadrę. Jednocześnie, aby zagwarantować najwyższy poziom kształcenia Instytut współpracuje z wykładowcami akademickimi, pracownikami samorządowymi oraz nadzoru pedagogicznego.

 

Ze swej strony proponujemy Państwu bogatą ofertę szkoleń:

 

  • kursy doskonalące dla nauczycieli oraz pracowników związanych z oświatą
  • kursy kwalifikacyjne nadające nauczycielom nowe uprawnienia zawodowe
  • konwersacje, warsztaty, seminaria, konsultacje przedmiotowe i problemowe
  • kursy językowe (angielski, niemiecki i rosyjski na wszystkich poziomach zaawansowania)
  • Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom organizujemy szkolenia w Państwa Placówce oświatowej, na dowolny temat i w dogodnym dla Państwa terminie.

Instytut dysponuje odpowiednią bazą lokalową (szkoleniowo-dydaktyczną).

 

Przyjmujemy zgłoszenia na następujące szkolenia:

 

doskonalące:
- podstawy obsługi komputera
- użytkowanie komputera (kurs zaawansowany)
- awans zawodowy nauczycieli - dla: stażystów, nauczycieli kontraktowych i mianowanych
- awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – przygotowanie dokumentacji
- internet w szkole
- gry i zabawy w przedszkolu
- historia Warmii i Mazur – nauczyciele historii
- język obcy w przedszkolu
- wykorzystywanie programów komputerowych na lekcjach plastyki
- technika szybkiego czytania i uczenia się
- obsługa klawiatury metodą bezwzrokową
- ocenianie – dla nauczycieli wszystkich przedmiotów
- zadania dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczycieli
- zadania i rola opiekuna stażu
- doskonalenie warsztatu pracy
- praca z uczniem trudnym
- dyscyplina w klasie
- motywacja uczniów - klucz do sukcesu

 

Kontakt:
INSTYTUT ROZWOJU NAUCZYCIELI I MENEDŻERÓW OŚWIATY 'OSKAR' w OLSZTYNIE
ul. 11 Listopada 5, 10-104 Olsztyn
tel. (089) 535 33 66, tel. (89) 535 40 91