Centrum Edukacji Oskar - Przedszkola, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Dla Młodzieży i Dorosłych

« »

Kursy

Oferta nagrodzona Medalem Europejskim
- Grupy 8-10 osobowe;
- Materiały wliczone w cenę kursu;
- Zajęcia w systemie wieczorowym lub zaocznym;
- Możliwość płatności w ratach;
- Zaświadczenia na drukach MEN;

NOWOŚCI:


- KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA
Kurs przeznaczony dla wykładowców prowadzących wykłady na różnego rodzaju kursach, instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, mistrzów - właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych, handlowych i produkcyjnych, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy.
Liczba godzin: 80. Zajęcia w systemie zaocznym.
Koszt kursu 550 zł. Możliwość płatności w ratach.

 

- KURSY DLA SZÓSTOKLASISTÓW !!!
Kurs obejmuje 48 godzin lekcyjnych: - blok humanistyczny - 19 godzin; - blok matematyczny - 19 godzin; - blok przyrodniczy - 10 godzin. Zajęcia odbywają się po 4 godziny lekcyjne jednorazowo. Łączny koszt kursu: 380 zł.
Celem zajęć jest nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy z przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda oraz trenowanie umysłu (ćwiczenia rozwijające sprawność umysłową, doskonalenie pamięci). W ramach zajęć odbędzie się sprawdzian końcowy - uzyskany wynik zostanie umieszczony na dyplomie ukończenia kursu.

 

- KURSY DLA GIMNAZJALISTÓW !!!
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (łącznie 80 godzin lekcyjnych).
Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Program kursu: część matematyczno-przyrodniczą (matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia) - 48 godzin lekcyjnych część humanistyczna (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) - 32 godziny lekcyjne. Cena kursu: 649 zł. UWAGA !!! Istnieje możliwość zapisania się na jedną część kursu. Cena: przedmioty matematyczno-przyrodnicze - 389 zł., przedmioty humanistyczne - 259 zł.

 

- PRZYGOTOWAWCZE DO MATURY !!!
Wykaz przedmiotów: • Język polski • Matematyka • Biologia • Historia • Geografia • Wiedza o społeczeństwie.
Cena: za 1 przedmiot: poziom podstawowy - 339 zł. (40 godzin lekcyjnych); poziom rozszerzony - 509 zł. (60 godzin lekcyjnych); za 2 przedmioty: poziom podstawowy - 658 zł.; poziom rozszerzony - 998 zł; za 3 przedmioty: poziom podstawowy - 947 zł.; poziom rozszerzony - 1457 zł.

 

- Kurs maturalny z języka angielskiego – kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego

Kurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2016/2017.

Każdy uczestnik kursu usystematyzuje i poszerzy swoją wiedzę na temat języka angielskiego, jak również udoskonali swoje umiejętności językowe.

Kurs maturalny przygotowuje zarówno do części pisemnej, jak i ustnej egzaminu maturalnego.

W ramach przygotowań do części pisemnej egzaminu uczestnicy doskonalić będą:

  • rozumienie ze słuchu;
  • rozumienie pisanego tekstu;
  • stosowanie środków językowych;
  • tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Przygotowując się do części ustnej egzaminu uczestnicy doskonalić będą:

  • odgrywanie dialogów na podstawie podanych kwestii;
  • opisywanie obrazka;
  • wypowiadanie się na podstawie materiału stymulującego;
  • reagowanie językowe i udzielanie odpowiedzi na usłyszane pytania.

Kurs prowadzony jest przez nauczycieli-egzaminatorów języka angielskiego, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminu maturalnego. Od wielu lat przewodniczą komisjom maturalnym na egzaminie ustnym oraz są regularnie powoływani na członków komisji sprawdzających prace pisemne.

 

W NASZEJ OFERCIE:
• Kurs wizażu I stopnia; (kurs indywidualny)
• Kurs księgowości:
– podstawy księgowości
– Księga Przychodów i Rozchodów
– Samodzielny Księgowy Bilansista
• Podstawy obsługi komputera
• Kurs komputerowy zaawansowany
• Kadry i płace (praca z najnowszą wersją programu Płatnik.);
• Kurs przygotowawczy do matury;
• BHP;
• Kursy językowe;
• Asystent dyrektora;
• Kurs obsługi klawiatury metodą bezwzrokową;
a także kursy na indywidualne zamówienie zleconiodawców

 

Więcej informacji oraz zapisy: CENTRUM EDUKACJI 'OSKAR' 10-104 Olsztyn, ul. 11 Listopada 5
tel./fax (089) 535 33 66 lub 535 40 91