Centrum Edukacji Oskar - Przedszkola, Szkoła Podstawowa, Liceum Dla Młodzieży i Dorosłych

« »

Liceum Ogólnokształcące - Dzienne

NABÓR NA ROK
2023/24 ROZPOCZĘTY


Zapraszamy!

 

 

MISJA SZKOŁY 

„Wychowanie młodzieży świadomej dokonywanych wyborów i gotowej do autokreacji na drodze do sukcesu ”

Liceum Ogólnokształcące 
NOWY ADRES: ul. Pieniężnego 21A 10-004 Olsztyn

 


Zajęcia odbywają się w systemie dziennym, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:55
Do wyboru trzy rozszerzenia:

Język polski i  Język Angielski

Język polski i Biologia  
Język polski i Historia

 

Istnieje również możliwość przeniesienia sie w trakcie trwania roku szkolnego.
Opłata wpisowa 150 zł. Czesne 0  zł miesięcznie * - przy zachowaniu 75% frekwencji. W przypadku braku frekwencji opłata wynosi 250 zł

Gwarantujemy:
- przyjazną atmosferę;
- naukę w nielicznych klasach;
- naukę dwóch języków obcych;
- indywidualne podejście do ucznia;
- legitymację szkolną;
- konsultacje;
- możliwość ukończenia dodatkowych kursów i szkoleń;
- możliwość wykupienia obiadów;
- zaświadczenia do ZUS, MOPS

 

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
- wyniki testów gimnazjalnych/egzaminu po szkole podstawowej
- 4 zdjęcia;


Dnia 03.04.2013 w naszej szkole odbyła się Debata Oksfordzka , którą zorganizowali uczniowie LO 'Oskar'
Link poniżej:

 

http://www.youtube.com/watch?v=MWrbOM9ii4A&feature=youtu.be

 

 

 

ZAOCZNE DLA DOROSŁYCH. BEZPŁATNE

 

 

Gwarantujemy:
- bezpłatną naukę;
- nabór dwa razy w roku: luty, wrzesień;
- możliwość kontunuacji nauki po gimnazjum, szkole podstawowej;
- egzaminy semestralne bezpłatne u nauczyciela prowadzącego dany przedmiot;
- legitymację szkolną;
- pracownie komputerowe z dostępem do internetu,
- przyjazną atmosferę.

 

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
- 4 fotografie;
- ksero dowodu osobistego
 

 

 

SZKOŁY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Strona CKE: 
link

Informacje o egzaminie maturalnym (nowym od 2015r)
 : link

Arkusze z lat 2005-20014: link