Centrum Edukacji Oskar - Przedszkola, Szkoła Podstawowa, Liceum Dla Młodzieży i Dorosłych

« »

ZAOCZNE DLA DOROSŁYCH. BEZPŁATNE - Gwarancja bezpłatności!

Gwarantujemy:
- bezpłatną naukę;
- nabór dwa razy w roku: luty, wrzesień;
- możliwość kontunuacji nauki po gimnazjum, szkole podstawowej;
- egzaminy semestralne bezpłatne u nauczyciela prowadzącego dany przedmiot;
- legitymację szkolną;
- pracownie komputerowe z dostępem do internetu,
- przyjazną atmosferę.

 

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
- 4 fotografie;
- ksero dowodu osobistego