Centrum Edukacji Oskar - Przedszkola, Szkoła Podstawowa, Liceum Dla Młodzieży i Dorosłych

« »

Osiągnięcia

2003 Medal Europejski przyznany Centrum Edukacji „OSKAR”  za kursy i szkolenia zewnętrzne;
2003 wyróżnienie w Konkursie Państwowej inspekcji Pracy – Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej
2003 laureat Konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości
2004 Medal Europejski przyznany Centrum Edukacji „OSKAR” za trening interpersonalny i aktywizację bezrobotnych
2004 Przyznanie certyfikatu jakości na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000
2004 firma otrzymuje  rekomendację Business Centre Club jako firma rzetelna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej
2004 Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy za udział w programie prewencyjnym „Bezpieczeństwo Pracy w małych zakładach”
2005 Medal Europejski za tworzenie aplikacji informatycznych dla administracji publicznej
2006 Medal Europejski za kursy BHP ergonomii stanowisk laboratoryjnych
2007 Medal Europejski za indywidualny program adaptacyjny dla dzieci
2008 za innowacyjne programy zabaw edukacyjnych dla dzieci
2009 za program innowacyjnego szkolenia kierowców 
2010 Medal Europejski za  – „First steps” – interaktywną naukę języka angielskiego dla przedszkolaków

 

2011 Zdobycie Statuetki Lidera Polskiego Biznesu